Tavoitteet

Rakentavasta keskustelusta arkipäivää

Me aiomme tehdä arkipäivää siitä, että kaikenlaiset ihmiset kommunikoisivat itsensä ja muiden kanssa enemmän, rakentavasti ja toivoa ylläpitäen ilmastokatastrofiin ja monelta osin kärsivään ihmiskuntaan liittyvistä realiteeteista.

Yhteistyöesteiden purkaminen

Aiomme paneutua yhteistyöesteitä ylläpitäviin inhimillisiin ilmiöihin ja purkaa esteitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Me aiomme olla eri toimijoiden suhteen eräänlainen ristiinhedelmöittäjä, joka ei vastaa kellekään tai ole riippuvainen mistään tietystä ulkoisesta instanssista. Suuntamme on kuitenkin sama kuin YK:n nimeämissä päämäärissä: lisää ihmisten hyvinvointia ja kyvykkyyttä, kehittyneemmät talousjärjestelmät, kestävä ravintosysteemi, universaali pääsy dekarbonisoituun energiaan, sekä globaalin yhteisomaisuuden (engl. commons) turvaaminen.

Ihmiskuvan monimuotoistaminen

Aiomme monimuotoistaa sekä omaa että toisten ihmiskuvaa, maailmankuvaa ja taustaoletuksia enemmän ilmastokatastrofin ja monelta osin kärsivän ihmiskunnan realiteetteja vastaavaksi - ja silti toiveikkaaksi. Se ei tarkoita, että tietäisimme minkälaiseksi ihmiskuvan, maailmankuvan tai taustaoletusten pitäisi kehittyä, vaan me kehitymme itsekin muutosprosessissa.